Het leven van Frits Wichard sr.

Frits Wichard werd geboren in Amsterdam in 1907. Na de H.B.S. werkte hij bij verschillende firma’s, waar hij administratief werk verrichtte.
In de avonduren volgde hij een cursus schilderen aan de Quellinusschool, voorloper van het Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs, te Amsterdam. Het doel van deze cursus was niet zozeer de deelnemers een gerichte beroepsopleiding te geven, maar hen tot “intelligente geschoolde werklieden van begrip en smaak, theoretisch onderlegd voor de praktijk van het dagelijks werk” te maken.

De Ploeg

Wichard kon zich moeilijk vinden in de strenge lijn van de school, die zijns inziens te zeer gericht was op alléén kunstnijverheid. Hij gaf de voorkeur aan de mogelijkheid onbeperkt zijn eigen gedachten en ideeën vorm te kunnen geven zonder aan allerlei regels gebonden te zijn.
Omstreeks 1930 kwam hij via kennissen binnen de A.J.C. voor het eerst in contact met leden van De Ploeg in Bergeyk. In 1931 werd Wichard lid van de coöperatie en belast met magazijn- en expeditiewerk. Daarnaast hield hij zich bezig met het geschikt maken van ontwerpen van anderen voor machinale productie. Ook ontwierp hij zelf zo nu en dan nieuwe dessins voor gordijnstoffen.

Ontwerper

In 1933 verliet hij als eerste de gemeenschappelijke woning van de coöperatie en betrok een voormalig café aan de Nieuwstraat te Bergeyk. Van de gelagkamer maakte hij zijn atelier. Geleidelijk aan ging hij zich steeds meer bezig houden met het ontwerpen van nieuwe dessins.
Vanaf 1937 tot aan zijn pensioen in 1972 zou deze activiteit zijn dagtaak zijn.
Op 1 maart 1940 verbrak hij zijn dienstverband met De Ploeg. Wel bleef hij gedurende de eerste jaren van de oorlog op free-lance basis ontwerpen leveren. In 1947 trad hij wederom in dienst, maar hij bleef in eigen atelier werken. Pas omstreeks 1965 zou hij voor halve dagen op het bedrijf zelf gaan werken.
Wichard verzorgde vooral tot de jaren zestig een groot deel van de ontwerpen, die door fabrikanten voor De Ploeg werden geproduceerd. Hij bleef in dienst van De Ploeg tot aan zijn pensioen in 1972.
Zie ook het PDF-document over de geschiedenis van De Ploeg.

Kunstschilder

Ondanks zijn succesvolle loopbaan als textielontwerper vond hij zichzelf vóór alles kunstschilder. Zelf heeft hij het altijd als een belediging ervaren textielontwerper genoemd te worden. Hij was iemand, die zijn dessins ‘schilderde’.

Naast het ontwerpen van textiel heeft hij zich dan ook gedurende zijn gehele leven beziggehouden met het maken van tekeningen. schilderijen en aquarellen. Als onderwerp voor zijn werk koos hij voornamelijk landschappen, speciaal in en om Bergeyk.
Daarnaast schilderde hij ook stillevens en portretten.

Schilderstijl

In de periode voor de Tweede Wereldoorlog en vlak daarna sloot de stijl van zijn werk nauw aan bij de 19e eeuwse realisten. Pas aan het begin van de jaren vijftig ontstond er geleidelijk aan een meer persoonlijke interpretatie van zijn onderwerpen.
Deze ontwikkeling vond plaats onder invloed van Kees Bol, met wie hij van 1952 tot omstreeks 1960 elke week op pad ging om te schilderen.

Kunstenaarskringen

Wichard was lid van tal van kunstenaarsgezelschappen, zoals de Federatie Nederlandse Beelden Kunstenaars, Arti et Industriae, de Brabantse Kunststichting, het Amersfoortse Kunstenaars Gilde (A.K.G.) en Kunstkring “De Kempen”.